/ Мэдээ мэдээлэл / ИРГЭН ТАНЫ ХУУЛИЙН МЭДЛЭГТ

ИРГЭН ТАНЫ ХУУЛИЙН МЭДЛЭГТ

Монгол Улсын Эрүүгийн хуулиас...
13.14 дүгээр зүйл.Худал мэдээлэл тараах
1.Хүний нэр төр, алдар хүнд, хуулийн этгээдийн ажил хэргийн нэр хүндэд халдсан илт худал мэдээллийг олон нийтэд тараасан бол дөрвөн зуун тавин нэгжээс нэг мянга гурван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл хоёр зуун дөчин цагаас долоон зуун хорин цаг хүртэл хугацаагаар нийтэд тустай ажил хийлгэх, эсхүл нэг сараас гурван сар хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ял шийтгэх хуулийн заалттай тул худал мэдээ, мэдээлэл бусдад түгээж, тараахгүй байхыг АНХААРНА УУ.

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна