/ УИХ, ЗГ-ын тогтоол /
  • 2019-01-14
    Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам /Энд дарж үзнэ үү/...
  • 2019-01-14
    Төрийн байгууллага болон төрийн жинхэнэ албан хаагч, уг албанд нэр дэвшигчийн хооронд төрийн албатай холбогдсон асуудлаар гарсан маргааныгхүлээн авч, ...
  • 2016-05-14
    ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ОНЦ ЧУХАЛ ОБЪЕКТЫН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ /Энд дарж үзнэ үү/...
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна

Э